“Λάτρης της ανάμνησης ,αναζητώ εικόνες που εκτός από τη φωτογραφική μου μηχανή θα έχουν τη δύναμη να παραμένουν αναλλοίωτες και στο πίσω μέρος του μυαλού μας στο πέραμα του χρόνου …

Αποδεικνύοντας σε μένα κάθε ημέρα το πάθος μου για την φωτογραφική τέχνη .”

Untitled-1ai

         “As a lover of memories, I seek images so strong that stays imperishable not only at my camera but also in our minds as the time goes by…

Proving to myself my lust for photographic art every day.”