εικαστικη συναντηση“ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ”

Οι εικαστικοί Μάρθα Ζούπα, Γιώργης Βραχνός και Παναγιώτης Τέντες  αφουγκράστηκαν την ιστορία του τυπογραφείου της εφημερίδας Θάρρος και δημιούργησαν μια αξιόλογη έκθεση .

Με εκφραστικά μέσα οικεία προς τον χώρο όπως η φωτογραφία και η χαρακτική αλλά και θεματολογία όπως τα γεγονότα και οι μνήμες της ιδιωτικής και κοινωνικής ζωής δημιούργησαν ένα ενδιαφέρον εικαστικό πάζλ ερχόμενοι σε διάλογο με το χώρο και αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες  του.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 22 Ιουλίου και οι ώρες που μπορεί το κοινό να την επισκεφτεί είναι : 19:00 με 22:00 καθημερινά.as 1 as 2 as 3 as 4 as 5 as 6 as 7 as 8 as 9 as 10 as 11 as 12 as 13 as 14