Καρδαμυλη Patrick Fermon

Σήμερα 10 Ιουνίου 2011

Εφυγε για τον τελευταίο του προορισμό ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός συγγραφέας της σύγχρονης εποχής , Patrick Leigh Fermor. Είχα την τιμή να τον αποτυπώσω στις εικόνες μου ένα χρόνο πριν…

Today 10 June 2011 left for his last destination the bigger travelling writer of modern season, Patrick Leigh Fermor. I had the owner to impress him in my pictures one year before …PFERMON_00 PFERMON_01 PFERMON_02 PFERMON_03 PFERMON_04 PFERMON_05 PFERMON_06 PFERMON_07 PFERMON_08 PFERMON_09 PFERMON_10 PFERMON_11 PFERMON_13 PFERMON_14 PFERMON_15 PFERMON_16 PFERMON_17 PFERMON_18 PFERMON_19